biologia definicje 8

 0    81 speciālā zīme    Kaaamilkaaaaa
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
haploidalny
sākt mācīties
określenie komórki, której jadro zawiera pojedyńczy zespół chromosomów, oznaczany symbolem n, lub organizm zbudowany z takich komórek.
Hardy'ego i Weinberga prawo
sākt mācīties
prawo głoszace, że w populacji bedacej w równowadze genetycznej, tj. przy braków procesów mikroewolucyjnych (mutacji, dryfu genetycznego, przepływu genów, doboru naturalnego), częstość alleli nie ulega zmianie.
harmonijka beta I
sākt mācīties
drugorzędowa struktura białek przypominajaca regularna harmonijkę
harmonijka beta II
sākt mācīties
powstaje dzięki obecności wiazan wodorowych między dwoma różnymi łańcuchami polipeptydowymi lub dwoma regionami tego samego łańcucha polipeptydowego.
haustorium, ssawka
sākt mācīties
wyspecjalizowane odgałęzienie strzępki grzyba pasożytniczego, wnikajace do komórki żywiciela, by czerpać z niej substancje odżywcze.
Haversa kanały
sākt mācīties
kanały w osteonach- jednostkach strukturalnych tkanki kostnej zbitej; zawieraja naczynia krwionośne i nerwy.
heksoza
sākt mācīties
monosacharyd (jednocukier, cukier prosty) o sześciowęglowej czasteczce.
helikazy
sākt mācīties
enzymy odpowiedzialne za rozplatanie dwułańcuchowej czasteczki DNA podczas jej replikacji
heliotropizm
sākt mācīties
zdolność liści i kwiatów niektórych roślin do zwracania się prostopadle lub równolegle do kierunku padania promieni słonecznych.
hemizygotyczny
sākt mācīties
majacy tylko jeden allel w danym locus; np. mężczyzna jest hemizygotyczny dla wszystkich genów z chromosomu X.
hemocel
sākt mācīties
jama ciała niektórych bezkręgowców (np. stawonogów) o otwartym układzie krażenia.
hemocyjanina
sākt mācīties
barwnik przenoszacy tlen; występuje w hemolimfie niektórych mięczaków i stawonogów.
hemofilia
sākt mācīties
choroba dziedziczna objawiajaca się zaburzeniami krzepliwości krwi, jedna z jej postaci, hemofilię A, wywołuje recesywna mutacja genu zlokalizowanego w chromosomie X.
hemoglobina
sākt mācīties
czerwony barwnik białkowy zawierajacy żelazo i występujacy we krwi, gdzie służy do przenoszenia tlenui dwutlenku węgla, bierze także udział w regulacji pH.
hemolimfa
sākt mācīties
płyn krażacy w ciele bezkręgowców o otwartym układzie krażenia, np. u stawonogów i niektórych mięczaków.
Henlego pętla
sākt mācīties
U- kształtny odcinek kanalika nerkowego w nefronie ssaka, łaczacy kanalik kręty bliższy z dalszym.
hermafrodyta, obojniak
sākt mācīties
organizm majace męskie i żeńskie narzady rozrodcze
heterochromatyna
sākt mācīties
silnie skondensowana, nieaktywna genetycznie (niezdolna do transkrypcji) chromatyna.
heterocysta
sākt mācīties
zmodyfikowana komórka wegetatywna cyjanobakterii zdolna do wiazania azotu atmosferycznego w warunkach beztlenowych.
heterogametyczny
sākt mācīties
termin określajacy osobnika wytwarzajacego dwa typy gamet, różniace sie chromosomem płciowym; mężczyźni sa heterogametyczni (XY), gdyż wytwarzaja plemniki zawierajace chromosom X lub Y.
heterotalliczny, różnoplechowy
sākt mācīties
określenie niektórych glonów i grzybów, u których występuja dwa typy kojarzeniowe (mating types); rozmnażanie płciowe zachodzi tylko wtedy, gdy dojdzie do połaczenia dwóch różnych szczepów oznaczanych jako (+) i (-).
heterotrof
sākt mācīties
organizm niezdolny do syntezy substancji pokarmowych ze zwiazków nieorganicznych, czerpiacy energię i materiał do budowy swojego ciała z innych organizmów, np. odżywiajac się nimi. H. jest również zwany konsumentem.
heterozygotyczny
sākt mācīties
majacy w danym locus parę różnych alleli.
hibernacja
sākt mācīties
odrętwienie organizmu w odpowiedzi na znaczne obniżenie temperatury otoczenia i brak pokarmu.
hierarchia dominacji
sākt mācīties
układ społeczny w którym każdy osobnik ma określona pozycję, wyższa od osobnika niższego ranga. H.d. hamuje agresję wewnatrz populacji.
hiperpolaryzacja
sākt mācīties
zmiana potencjału błony komórkowej sprawiajaca, że wnętrze komórki staje się silniej elektroujemne niż w potencjale spoczynkowym błony.
hipertoniczny
sākt mācīties
termin odnoszacy się do roztworu o wyższym ciśnieniu osmotycznym (tj. wyższym stężeniu rozpuszczonej substancji) niż roztworu stanowiacego punkt odniesienia.
hipokotyl
sākt mācīties
część pędu zarodkowego lub siewki rośliny łaczaca korzeń zarodkowy (radykulę) z liścieniami.
hipoteza
sākt mācīties
próba naukowego wyjaśnienia natury zaobserwowanego zjawiska lub zależności między zjawiskami.
hipotoniczny
sākt mācīties
termin odnoszacy się do roztworu o niższym ciśnieniu osmotycznym (tj. niższym stężeniu rozpuszczonej substancji) niż roztworu stanowiacego punkt odniesienia.
histamina
sākt mācīties
substancja uwalniana m.in. przez komórki tuczne, bioraca udział w reakcjach alergicznych i zapalnych.
histony
sākt mācīties
niskoczasteczkowe białka zasadowe o ładunku dodatnim występujace w jadrze komórkowym; wiaża się z ujemnie naładowanymi czasteczkami DNA.
homeboks
sākt mācīties
krótka sekwencja DNA (długości ok. 180 par zasad) występujaca w wielu genach homeotycznych, a także w niektórych innych genach uczestniczacych w procesach rozwojowych.
homeodomena
sākt mācīties
fragment białka zawierajacy ok. 60 aminokwasów, kodowany przez homeoboks;h. składa się z cztereach alfa-helis, z której jedna pełni rolę elementu rozpoznawczego i może wiazać się ze specyficznymi sekwencjami DNA, wpływajac na ich transkrypcję.
homeostatyczne organizmy
sākt mācīties
mechanizmy regulacyjne utrzymujace homeostazę.
homeostaza
sākt mācīties
stabilność środowiska wewnętrznego organizmu; zdolność organizmu do utrzymania takiej stabilności
homeotyczny gen
sākt mācīties
gen kontrolujacy powstawanie specyficznych struktur w rozwoju zarodka. Geny te poczatkowo zidentyfikowano u mutantów owadów, u których dany narzad wykształcał się w nietypowym miejscu, np. zamiast czułków wyrastały na głowie odnóża kroczne.
hominid
sākt mācīties
przedstawiciel wymarłych lub żyjacych współcześnie hominidów (Hominidae).
hominoidy
sākt mācīties
grupa złożona z małp człekokształtnych i hominidów.
homogametyczny
sākt mācīties
termin określajacy osobnika wytwarzajacego gamety z jednakowymi chromosomami płciowymi; kobiety sa homogametyczne (XX), gdyż wytwarzaja komórki jajowe zawierajace tylko chromosom X.
homologia
sākt mācīties
podobieństwo cech różnych gatunków będace wynikiem ich pochodzenia od wspólnego przodka; cechy wykazujace h. sa zwane cechami homologicznymi
homologiczne chromosomy
sākt mācīties
chromosomy podobne pod względem morfologicznym i genetycznym. W komórkach człowieka występuja 23 pary chromosomów homologicznych; jeden z każdej pary pochodzi od matki, a drugi od ojca.
homoplazja
sākt mācīties
podobieństwo cech różnych gatunków będace wynikiem ewolucji zbieżnej (konwergencji), a nie dziedziczenia po wspólnym przodku. Cechy wykazujace takie podobieństwa sa zwane cechami homoplastycznymi.
homotalliczny, jednakoplechowy
sākt mācīties
określenie niektórych glonów i grzybów, u których występuje samozapłodnienie wynikajace z wytwarzania przez tę sama plechę męskich i żeńskich gamet.
homozygotyczny
sākt mācīties
majacy w danym locus parę identycznych alleli.
hormon
sākt mācīties
zwiazek organiczny wytwarzany w określonej części ciała organizmu wielokomórkowego i transportowany do innej jego części, gdzie wpływa specyficznie na metabolizm określonych komórek.
chormon dojrzewania pęcherzyków jajnikowych
sākt mācīties
hormon gonadotropowy wydzielany przez przedni płat przysadki, stymuluje rozwój pęcherzyków jajnikowych w jajnikach samic inwytwarzanie nasienia w jadrach samców.
hormon uwalniajacy gonadotropiny
sākt mācīties
wydzielany przez podwzgórze hormon stymulujacy przedni płat przysadki do wydzielania hormonów gonadotropowych: hormonu dojrzewania pęcherzyków jajnikowych (FSH) i hormonu luteinizujacego (LH).
hormon wzrostu, somatotropina
sākt mācīties
hormon wydzielany przez przedni płat przysadki; stymuluje wzrost tkanek ciała.
hormony gonadotropowe
sākt mācīties
hormony wytwarzane przez przedni płat przysadki, stymulujace jadra i jajniki, należa do nich hormon dojrzewania pęcherzyków jajnikowych (fsh) i hormon luteinizujacy (LH).
Hox geny
sākt mācīties
geny zawierajace homeoboxy i wyznaczajace przedio-tylna oś ciała zwierzat podczas ich rozwoju.
humoralna odporność, o. zależna od przeciwciał
sākt mācīties
typ odporności nabytej (swoistej), w której limfocyty B po przekształceniu się w komórki plazmatyczne wytwarzaja przeciwciała wiażace się z obcymi antygenami, powodujac ich zniszczenie.
Huntingtona choroba, plàsawica Huntingtona
sākt mācīties
choroba genetyczna spowodowana mutacja autosomalna dominujaca; prowadzi do zaburzeń umysłowych i fizycznych.
hybrydyzacja
sākt mācīties
w biologii molekularnej łaczenie na zasadzie komplementarności zasad jednoniciowej czasteczki kwasu nukleinowego (DNa lub RNA) z druga jednoniciowa czasteczka tego kwasu pochodzaca z innego źródła.
hybrydyzacja fluorescencyjna in situ
sākt mācīties
metoda wykrywania specyficznych fragmentów chromosomów przez hybrydyzacje DNA, obraz mikroskopowy uzyskuje się dzięki zastosowaniu barwników fluorescensyjnych do znakowania komplementarnych nici DNA.
hydrofilowy
sākt mācīties
łatwo łaczacy się z woda, do której ma większe powinowactwo niż czasteczki wody wzajemnie do siebie.
hydrofobowy
sākt mācīties
trudno łaczacy się z woda, do której ma mniejsze powinowactwo niż czasteczki wody wzajemnie do siebie.
hydroksylowa grupa
sākt mācīties
polarna grupa funkcyjna oznaczana symbolem -OH.
hydroksylowy jon
sākt mācīties
anion (czasteczka naładowana ujemnie) zawierajacy atom tlenu i wodoru, oznaczany symbolem OH-.
hydroliza
sākt mācīties
reakcja, w której z udziałem czasteczki wody następuje rozerwanie wiazania kowalencyjnego w zwiazku chemicznym, np. AB+H2O-->AH+BOH.
hydrologiczny cykl
sākt mācīties
naturalny obieg wody w biosferze, obejmujacy parowanie, opady atmosferyczne i spływ wody do mórz i oceanów; c.h. jest stałym źródłem świeżej wody dla organizmów ladowych.
hydroponika
sākt mācīties
uprawa roślin w napowietrzonym roztworze soli mineralnych pełniacym role pożywki.
hydrostatyczny szkielet
sākt mācīties
szkielet niektórych bezkręgowców, pełni swoja funkcję dzieki współdziałaniu mięśni i płynu wypełniajacego jame ciała.
Hypotricha
sākt mācīties
rzad orzęsków o ciele spłaszczonym grzbietobrzusznie i specyficznym sposobie lokomocji za pomoca cirri.
iloczynu reguła
sākt mācīties
sposób obliczania prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń niezależnych przez mnożenie prawdopodobieńst zajścia każdego z nich oddzielnie.
ilościowa cecha
sākt mācīties
cecha wykazujaca zmienność ciagła, np. masa ciała, wzrost. W wykształceniu c.i. bierze udział większa liczba genów zwanych poligenami.
imaginalne dyski, imaginalne tarcze
sākt mācīties
parzyste struktury w ciele larw owadów, różnicujace się w określone narzady podczas przeobrażania w imago.
imago
sākt mācīties
owad doskonały, tj. dojrzała postać owada.
imbibicja
sākt mācīties
pobieranie wody przez nasiona w okresie poprzedzajacym kiełkowanie.
imigracja
sākt mācīties
rodzaj wędrówki polegajacy na osiedlaniu się osobników jednej populacji na obszarze zajmowanym przez inna populację, której liczebność w wyniku tego rośnie.
immunologiczna odpowiedź
sākt mācīties
reakcja organizmu na rozpoznanie obcych makroczasteczek, polegajaca na uruchomieniu eliminujacych je mechanizmów.
implantacja
sākt mācīties
zagnieżdżenie rozwijajacego się zarodka w błonie śluzowej macicy.
imprinting 1
sākt mācīties
zjawisko zróżnicowanej ekspresji genu w zależności od pochodzenia: ojcowskiego lub matczynego; zwane również imprintingiem genomowym.
imprinting 2
sākt mācīties
nauka polegajaca na wybiórczym zapamiętywaniu cech rodzica lub obiektu znajdujacego się w najbliższym otoczeniu młodego ptaka lub ssaka w najwcześniejszym okresie życia (w ciagu kilku godzin po wykluciu lub urodzeniu), zwana także wpajaniem.
in vitro
sākt mācīties
poza żywym organizmem (dosłownie "w szkle" np. w probówce).
in vivo
sākt mācīties
wewnatrz żywego organizmu
inbred, kojarzenie krewniacze, kojarzenie wsobne
sākt mācīties
kojarzenie osobników podobnych genetycznie. W każdym zinbredowanym pokoleniu wzrasta frekwencja genotypów homozygotycznych.
indukcja 1
sākt mācīties
różnicowanie się komórki lub grupy komórek pod wpływem oddziaływania komórek sasiednich.
indukcja 2
sākt mācīties
rozumowanie indukcyjne (inductive reasoning), tj. formułowanie ogólnego wniosku lub ogólnej zasady na podstawie szczegółowych obserwacji.
indukowanie dopasowanie
sākt mācīties
zmiana konformacji miejsca aktywnego enzymu pod wpływem zwiazania się z substratem.
induktor
sākt mācīties
czasteczka przyłaczajaca się do białka represorowego i inaktywujaca je, co umożliwia rozpoczęcie transkrypcji.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.