IX Prawo i postępowanie karne

 0    42 speciālā zīme    prawofiszki
Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
delicta iuris gentium
sākt mācīties
przestępstwa prawa narodów
victima
sākt mācīties
victima latīņu valodā
ofiara, poszkodowany
nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori
sākt mācīties
nie jest przestępstwem czyn popełniony bez wcześniejszej ustawy karnej
sine lege scripta
sākt mācīties
bez ustawy pisanej
sine lege certa
sākt mācīties
bez pewnej ustawy
sine lege praevia
sākt mācīties
bez ustawy wcześniejszej
vis
sākt mācīties
siła
vis ac metus
sākt mācīties
groźba
vis pirivata
sākt mācīties
moc prywatna (oskarżenie prywatne)
vis publica
sākt mācīties
moc publiczna (oskarżenie z urzędu)
vis legis
sākt mācīties
moc ustawy
vis testamenti
sākt mācīties
moc testamentu
vis probandi
sākt mācīties
moc dowodów
vis absoluta
sākt mācīties
przymus fizyczny wykluczający istnienie woli i czynu zabronionego
vis compulsiva
sākt mācīties
siła uderzająca, nagła; przymus kompulsywny (psychiczny). Bojaźń wywołana groźbą, przymus psychiczny połączony z obawą przed realizacją groźby. Nie wyłącza on woli i czynu, ale winę sprawcy, np. zmuszenie do popełnienia czynu zabronionego poprzez grożenie
dolus generalis
sākt mācīties
zamiar ogólny: sprawca chce popełnienia jakiegoś czynu zabronionego, ale nie precyzuje jakiego
dolus directus
sākt mācīties
zły zamiar bezpośredni
dolus directus repentinus
sākt mācīties
zły zamiar nagły
dolus directus praemeditatus
sākt mācīties
zły zamiar zamierzony
dolus eventualis
sākt mācīties
zły zamiar ewentualny (godzenie się)
culpa dolo exorta
sākt mācīties
wina pochodząca ze złego zmiaru. Wina kombinowana, polegająca na takim połączeniu umyślności z nieumyślnością, w którym znamiona przestępstwa typu podstawowego objęte są umyślnością, natomiast następstwa czynu powodujące wyższą karalność- nieumyślnością.
iter delicti
sākt mācīties
ścieżka przestępstwa. Przestępstwo umyślne może potencjalnie przejść 4 etapy: 1) zamiar, 2) przygotowanie, 3) usiłowanie 4) dokonanie.
delictum putativum
sākt mācīties
przestępstwo urojone, "sprawca" myśli, że je popelnił. Mylnie uważa, że czyn, który popełnił, jest przestępstwem.
in dubio pro reo - pro libertate
sākt mācīties
w razie wątpliwości na korzyść pozwanego - na korzyść wolności
dolus non praesumitur
sākt mācīties
złego zamiaru nie domniemuje się
nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
sākt mācīties
nikt rozumnt nie karze dlatego, że popełniono przestępstwo, lecz dlatego, aby nie było popełnione
reformatio in peius iudici appellato non licet
sākt mācīties
sędziemy apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się
delicta parentum liberis non nocent
sākt mācīties
przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom (indywidualizacja odpowiedzialności karnej)
reus in exceptione actor est
sākt mācīties
pozwany podnosząc zarzut występuje w charakterze powoda
quod non est in actis non est in mundo
sākt mācīties
to, czego nie ma w aktach nie istnieje na świecie (ten, kto twierdzi musi udowodnić)
verba volant scripta manent
sākt mācīties
słowa ulatują, pisma pozostają
testis ex auditu
sākt mācīties
świadek ze słyszenia
nemo iudex in propria (sua) causa
sākt mācīties
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
forum praeventionis
sākt mācīties
miejsce, gdzie zapobieżono przestępstwu
forum connexitatis causarum
sākt mācīties
miejsce, gdzie sprawy się zbiegły (gdy w jednej sprawie rozpatruje się kilka czynów)
causa principalis
sākt mācīties
sprawa główna
causa accessoria
sākt mācīties
sprawa wypadkowa, uboczna
res iudicata pro veritate habetur
sākt mācīties
sprawę osądzoną uważa się za prawdziwą
ne bis in idem crimen iudicetur
sākt mācīties
nie wolno dwa razy osądzać tego samego przestępstwa
confessio est regina probationum
sākt mācīties
przyznanie się do winy jest królową dowodów
propter falsa
sākt mācīties
ze względu na fałszywe dowody, dokumenty - przyczyna wznowienia postępowania
propter nova
sākt mācīties
ze względu na nowe dowody, dokumenty - przyczyna wznowienia postępowania

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.