VIII Prawo międzynarodowe prywatne

 0    58 speciālā zīme    prawofiszki
Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
lex fori – lex loci processus
sākt mācīties
miejsca, prawo obowiązujące w miejscu urzędowania sądu - prawo miejsca procesu
locus regit formam actus
sākt mācīties
prawo miejsca dokonania czynności prawnej; miejsce rządzi formą czynności prawnej
statuta personalia
sākt mācīties
statuty osobowe
statuta realia
sākt mācīties
statuty rzeczowe
statuta mixta
sākt mācīties
statuty mieszane
lex loci ubi res est
sākt mācīties
ustawa miejsca, gdzie znajduje się rzecz
statutum comitatur personae
sākt mācīties
status osobowy przypisany w związku z przynależnością do korporacji (gdziekolwiek dana osoba się znajduje będzie sądzona wg obowiązujących jej przepisów korporacji)
ius commune
sākt mācīties
a) prawo przysługujące szerszemu kręgowi osób b) prawo pospolite, prawo powszechne stanowiące konglomerat zasad prawa rzymskiego, kanonicznego i germańskiego, c) prawo rzymskie średniowieczne
statuta prohibitiva
sākt mācīties
statuty wprowadzające zakaz nie znany dotychczas prawu powszechnemu
statuta prohibitiva favorabilia
sākt mācīties
statuty wprowadzające zakazy korzystne dla osób, którego dotyczą (np. zakazy mające na celu ochronę młodocianych)
statuta prohibitiva odiosa
sākt mācīties
statuty wprowadzające zakazy niekorzystne dla osób, którego dotyczą (np. wyłączenie córek z dziedziczenia)
statuta permissiva
sākt mācīties
statuty przyznające szczególne uprawnienia
comitas gentium
sākt mācīties
kurtuazja międzynarodowa, kurtuazja ludów; grzeczność międzynarodowa; nie mające charakteru prawa zwyczaje przyjęte w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza dyplomatyczne
lex domicilii
sākt mācīties
ustawa (prawo) miejsca zamieszkania
mobilia personam sequuntur
sākt mācīties
rzeczy ruchome towarzyszące osobom
lex loci solutionis
sākt mācīties
prawo miejsca wykonania zobowiązania
lex patriae
sākt mācīties
prawo ojczyste
animus manendi
sākt mācīties
wola, chęć pozostawania; czynnik wewnętrzny np. przy zamiarze stałego pobytu
animus retendi
sākt mācīties
wola powrotu
lex adoptionis
sākt mācīties
prawo przysposabiającego
lex loci actus
sākt mācīties
prawo miejsca zawarcia (sporządzenia) czynności prawnej
pactum de lege utenda
sākt mācīties
umowa o korzystanie z ustawy/z wybranego prawa
ultimum refugium
sākt mācīties
ostateczna (ostatnia) ucieczka; ostatnie schronienie, stosowane przez sąd np. gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania
lex loci contractus
sākt mācīties
ustawa (prawo) miejsca zawarcia umowy
lex loci celebrationis matrimonii
sākt mācīties
ustawa (prawo) miejsca zawarcia małżeństwa
lex loci delicti commissi
sākt mācīties
ustawa (prawo) miejsca popełnienia przestępstwa
lex rei sitae
sākt mācīties
ustawa (prawo) miejsca położenia rzeczy np. nieruchomości
lex fori
sākt mācīties
ustawa (prawo) miejsca położenia sądu; prawo miejsca siedziby władzy orzekającej
lex causae
sākt mācīties
prawo właściwe dla danego stosunku prawnego, istoty danej sprawy
lex valutae – lex pacuniae
sākt mācīties
prawo waluty (pieniądza)
locus gestionis
sākt mācīties
prawo miejsca działalności gestora (zarządcy)
lex loci laboris
sākt mācīties
prawo miejsca pracy; prawo państwa, w którym praca była, jest lub miała być świadczona
lex libri sitae
sākt mācīties
prawo miejsca położenia ksiąg; prawo miejsca wpisu do rejestru państwowego
situs naturalis
sākt mācīties
położenie naturalne; naturalne, faktyczne położenie przedmiotu
lex in transitu
sākt mācīties
ustawa (prawo) odnosząca się do rzeczy przewożonej – znajdującej się w transporcie
lex loci expeditionis
sākt mācīties
prawo miejsca wysłania przesyłki
lex loci destinationis
sākt mācīties
prawo miejsca przeznaczenia, dostarczenia przesyłki
lex voluntatis
sākt mācīties
prawo wybrane przez strony, zgodne z wolą
lex loci protectionis
sākt mācīties
prawo miejsca, w którym dochodzi się ochrony, np. praw autorskich
lex cartae sitae
sākt mācīties
prawo miejsca położenia dokumentu, ksiąg rachunkowych
lex successionis
sākt mācīties
prawo następstwa, prawo właściwe dla sprawy spadkowej
ius cotrahendi (ius contractum)
sākt mācīties
prawo do zawierania umów
pacta sunt servanda
sākt mācīties
umów należy dotrzymywać
pacta tertiis non nocent non prosunt
sākt mācīties
umowy zawierane nie szkodzą i nie pomagają osobom trzecim; pakt nie może rodzić praw ani szkodzić państwom trzecim
res inter alios acta
sākt mācīties
rzecz (sprawa) dokonana między innymi [Czynność dokonana między określonymi osobami nie powinna szkodzić innym]
opinio iuris sive necessitatis
sākt mācīties
przekonanie, że określona praktyka jest obowiązującym prawem
pro foro interno
sākt mācīties
dla sądu wewnętrznego
pro foro externo
sākt mācīties
dla sądu zewnętrznego
dismembratio
sākt mācīties
rozdzielenie, rozerwanie, rozczłonkowanie, rozbiór państwa
ius postliminii
sākt mācīties
prawo powrotu z zagranicy, z niewoli; prawo obywatela rzymskiego, który wrócił z niewoli nieprzyjacielskiej na terytorium Rzymu do odzyskania wcześniej posiadanych praw z wykluczeniem stosunków opartych na fakcie, tj. małżeństwa i posiadania
tabula rasa
sākt mācīties
, niezapisana tabliczka np. nowe państwo
ius representationis omnimode
sākt mācīties
prawo reprezentacji ogólnej (zupełnej) państwa w stosunkach międzynarodowych
delictum iuris gentium
sākt mācīties
przestępstwo przeciwko prawu narodów; przestępstwo prawa międzynarodowego np. zbrodnie wojenne, ludobójstwa i inne zbrodnie przeciwko ludzkości
qui in territorio meo est, etiam meus subditus est
sākt mācīties
„Kto jest na moim terytorium, jest także moim poddanym. Kto jest na terytorium danego państwa, podlega jego władzy i prawu”
quidquid est in territorio, est etiam de territorio
sākt mācīties
„Co znajduje się na terytorium, należy do terytorium. Wszystkie rzeczy znajdujące się na terytorium danego państwa podlegają jego władzy i prawu”
ius sanguinis
sākt mācīties
krwi – jeden ze sposobów wyznaczania obywatelstwa z mocy prawa, w Polsce jest ona zasadą
ius soli
sākt mācīties
prawo ziemi – jeden ze sposobów wyznaczania obywatelstwa z mocy prawa, w Polsce ma charakter uzupełniający – stosuje się, gdyby dziecko urodzone na terytorium Polski nie nabywało żadnego innego obywatelstwa
persona non grata
sākt mācīties
osoba niepożądana w danym państwie. Status ten otrzymują osoby przyłapane na szpiegostwie. Muszą wtedy opuścić dany kraj.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.