psychopatologia - (red.) Jarema

 0    105 speciālā zīme    golunskakasia
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
orientacja autopsychiczna
sākt mācīties
co do własnej osoby; swojej tożsamości
orientacja autopsychiczna
sākt mācīties
co do miejsca, czasu i otoczenia
senność patologiczna (somnolentia)
sākt mācīties
ilościowe zab. świadomości; pojawianie się niezależnie od rytmu dobowego nadmiernej senności i tendencji do zapadania w sen; nawiązanie kontaktu możliwe poprzez bardzo silne bodźce
stan przedśpiączkowy (sen patologiczny, półśpiączka)
sākt mācīties
ilościowe zab. świadomości; patologicznie głeboki sen z zachowaniem reakcji na bardzo silne bodźce
śpiączka (coma)
sākt mācīties
ilościowe zab. świadomości; wyłaczenie przytomności z zanikiem reaktywności; zniesienie odruchów i funkcji autonomicznych
ilościowe zaburzenia świadomości
sākt mācīties
(1) senność patologiczna, (2) stan przedśpiączkowy; (3) śpiączka
jakościowe zaburzenia świadomości
sākt mācīties
(1) przymglenie świadmomości; (2) zmącenie swiadomości; (3) zwężenie świadomości
przymglenie świadomości
sākt mācīties
jakościowe zab. świadomości; zmiejszenie rozpoznawania otoczenia - zakresu i dokładności; percepcja i rozumienie zaburzone; orientacje zaburzone; kontakt utrudniony
zmącenie świadomości
sākt mācīties
jakościowe zab. świadomości; znacznego stopnia przymglenie, w którym obezne sa zniekształcenia rzeczywistości omamy, iluzje, aż po urojenia
zwężenie świadomości
sākt mācīties
jakościowe i ilościowe zab. świadomości; znaczne ograniczenie pola percepcyjnego i fragmentaryczność postrzegania
sąd realizujący
sākt mācīties
przekonanie o istnieniu pzredmiotu lub zjawiska; może być prawidłowy lub fałszywy
sąd klasyfikujący
sākt mācīties
rozpoznanie co to jest; umiejętność przyporządkowania do kategorii, grupy
zaburzenia spostrzegania
sākt mācīties
(1) złudzenia (iluzje) patologiczne; (2) omamy i omamy rzekome (halucynacjee i pseudohalucynacje); (3) zaburzenia psychosensoryczne
złudzenia (iluzje)
sākt mācīties
zniekształcone spostrzeżenia; w obecności bodźca; błędny sąd klasyfikujący
omamy (halucynacje)
sākt mācīties
fałszywe spostrzeżenia zmysłowe; pojawiają się bez odpowiedniego bodźca zewnętrznego; brak krytycyzmu; fałszywy sąd realizujący i klasyfikujący
podział omamów ze wzgl. na zmysł
sākt mācīties
(1) wzrokowe, (2) słuchowe, (3) cenestetyczne, (4) węchowe, (5) smakowe
omamy rzekome (pseudohalucynacje)
sākt mācīties
nieprawidłowe doznania zmysłowe, bez bodźców zewnętrznych; lokalizowane pzrez osobę w swoim wnętrzu; najczęsciej słuchowe - "głosy"; zgodne lub niezgodne z nastrojem
zaburzenia psychosensoryczne (parahalucynacje, halucynoidy)
sākt mācīties
nieprawidłowe doznania zmysłowe, bez dizałania bodźców zewnętrznych; krytycyzm; mogą mieć charakter wrażeń lub spostrzeżeń; np. mikropsje lub makropsje
zaburzenia spostrzegania własnej osoby i otoczenia
sākt mācīties
zaburzenia spostrzegania własnej osoby i otoczeniapogranicze zab. spostrzegania a świadomości; (1) depersonalizacja, (2) deralizacja
depersonalizacja
sākt mācīties
poczucie oddzielaenia od własnej osoby; bycie obserwatorem swojego umysłu i/lub ciała
derealizacja
sākt mācīties
zmieniona percepcja rzeczywistości, wydaje się nierealna, obca, dziwna
agnozje
sākt mācīties
zaburzenia rozpoznawania, na bedące wynikiem deficytów sesnorycznych
uwaga - cechy
sākt mācīties
(1) koncentracja, (2) pojemność (zakres), (3) trwałość, (4) przerzutność, (5) podzielność, (6) wybiórczość
zaburzenia koncentracji uwagi
sākt mācīties
zmniejszona zdolność do ogniskowania uwagi na zadaniu
zaburzenia przerzutności uwagi
sākt mācīties
niedostateczne jak i nadmierne rozwinięcie tej cechy; nadmierna przerzutność = patologiczna zmiennośc obiektu uwagi; niedostateczna pzrerzutność = trudność w przejściu do innego obiektu zainteresowania
podział zaburzeń myślenia
sākt mācīties
(1) treści myślenia, (2) toku myślenia, (3) logiki myślenia
zaburzenia treści myślenia
sākt mācīties
(1) urojenia, (2) idee nadwartościowe, (3) myśli natrętne
urojenia
sākt mācīties
zab, tresci myślenia; fałszywe przekonania dot. błędnej interpretacji rzeczywistości; fałszywość sądów, silne przekonanie o prawdziwości i brak podatności na perswazję
klasyfikacja urojeń ze wzgl. na treść
sākt mācīties
(1)
urojenia prześladowcze
sākt mācīties
domniemane prześladowanie i wrogość wobec osoby, śledzenie, oszukiwanie, spiski
urojenia odnoszące (ksobne)
sākt mācīties
obiekty, wydarzenia, osoby mają szczególny zwiazek z chorym, np. w telewizji mówią o nim
nastawienia odnoszące
sākt mācīties
zachowany częściowy krytycyzm wobec ksobnych interpretacji
urojenia oddziaływania (owładnięcia)
sākt mācīties
przekonania ż edziałania osoby są pod kontrolą innych sił lub osób
urojenia nasyłania
sākt mācīties
rodzaj urojeń oddziaływania; przekonanie o wysyłaniu myśli do umysłu chorego przez zewnętrzne silły lub osoby
urojenia odsłonięcia
sākt mācīties
przekonania, ż ebez woli chorego i jego udziału jego myśli są dostępne innym
urojenia zazdrości
sākt mācīties
fałszywe przekonanie o niedotrzymywaniu niewierności przez partnera
urojenia somatyczne
sākt mācīties
fałszywe przekonania co do wyglądu lub santu zdrowia, zazwyczaj przekonanie że jest się chorym; nazywane też urojeniami hipochondrycznymi
urojenia erotyczne
sākt mācīties
fałszywe przekonanie, że inna osoba jest w chorym zakochana lub erotycznie zafascynowana
urojenia wielkościowe
sākt mācīties
wyjątkowe umiejętności, talenty, możliwości, moce, władza, bliskie relacje z ważnymi osobistościami
urojenia depresyjne
sākt mācīties
(1) winy, grzeszności i kary, (2) zubożenia, (3) nihilistyczne; typowe u chorych z głęboko obniżonym nastrojem; zgodne z nastrojem depresyjnym
podział urojen ze wzgl. na strukturę formalną
sākt mācīties
(1) usystematyzowane, (2) nieusystematyzowane, (3) inkoherentne
idee (myśli) nadwartościowe
sākt mācīties
niezgodne z rzeczywistością często absurdalne przekonania, osoba dopuszcza ich nieprawdziwość; także: dominująco u oosby przekonanie, czasem zgodne z prawdą, wyznacza cel i zachowania osoby; dotyczą religii, nauki, problemów społecznych
obsesje (myśli natrętne)
sākt mācīties
powstajace wbrew woli chorego i uporczywie nawracające myśli obawy, wyorażenia; chory postrzega je jako niepożądane, przymusowe; często charakter egodystoniczny; cierpienie, próby przeciwstawiania się obsesjom
zaburzenia logiki myślenia
sākt mācīties
tzw. myślenie paralogiczne; (1) myślenie magiczne, (2) myślenie ambiwalentne, (3) myślenie dereistyczne
myślenie magiczne
sākt mācīties
zab. logiki myślenia; łączenie zjawisk nieracjonalnymi związkami, bez logiki przyczynowo-skutkowej; np. moje myśli wpłyną na bieg wydarzeń; tez: myślenie symboliczne - nadawanie szczególnego znaczenia obiektom
myślenie ambiwalentne
sākt mācīties
zab. logiki myślenia; sprzeczne myśli współwstępują ze soba, prowadzą do ambisentencji
myślenie dereistyczne
sākt mācīties
zab. logiki myślenia; bez związku z rzeczywistością, podporządkowane logice chorego absurdalnej i pseudofilozoficznej
podział zaburzeń toku myślenia
sākt mācīties
(1) zakresu wypowiedzi, (2) tempa wypowiedzi, (3) struktury formalnej myślenia
podział zaburzeń zakresu wypowiedzi
sākt mācīties
(1) mutyzm, (2) alogia, (3) słowotok
mutyzm
sākt mācīties
całkowity brak komunikacji werbalnej pomimo braku zaburzeń komunikacji, mowy, artykulacji
alogia
sākt mācīties
bezsłowie; ubóstwo wypowiedzi odzwierciedlające ubóstwo myślenia; lakoniczne, ograniczone do odpowiedzi; także jako jakosciowe ubóstwo wypowiedzi = mói dużo, ale treści jest uboga
słowotok
sākt mācīties
nieustanne wypowiadanie się; tok przyspieszony, struktura chaotyczna, tematyka zmienna, liczne skojarzenia; wynik: natłoku myśli, gonitwy myśli lub splątania
podział zaburzeń tempa myślenia
sākt mācīties
(1) spowolnienie, (2) przyspieszenie, (3) zahamowanie, (4) zatamowanie, (5)
zahamowanie myślenia
sākt mācīties
zab. toku myślenia; zatrzymanie się wątku myślowego
zatamowanie myślenia
sākt mācīties
zab. toku myślenia; nagłe zatrzymanie myślenia, blokada
podział zaburzeń struktury wypowiedzi
sākt mācīties
(1) rozkojarzenie myślenia, (2) inkoherencja myślenia, (3) oraz: drobiazgowość, perseweracje, werbigeracje, echolalia
rozkojarzenie myślenia
sākt mācīties
zab. struktury wypowiedzi; utrata spójności wątków przy zachowaniu prawidłowego tempa myslenia; wypowiedźniespójna i niezrozumiała liczne dygresje zaburzające ciągłość wypowiedzi
inkoherencja myślenia
sākt mācīties
zab. struktury wypowiedzi; utrata spójności w obrębie zdań, fraz i słów nie łączy logiczna ciągłość; tzw. sałata słowna
podział dysmnezji
sākt mācīties
ilościowe zab. pamięci; (1) hipermnezja, (2) hipomnezja, (3) amnezja
podział paramnezji
sākt mācīties
(1) allomnezje tzw. wspomnienia zniekształcone, (2) pseudomnezje tzw. wspomnienia rzekome
podział allomnezji
sākt mācīties
(1) złudzenia pamięciowe, (2) kryptomnezje, (3) złudzenia utożsamiajace
złudzenia pamięciowe
sākt mācīties
typ allomnezji; wspomnienia zniekształcone pod wpływem emocji lub choroby
kryptomnezje
sākt mācīties
typ allomnezji; nieuswiadpmione wspomnienia, które osba przywołuje i postrzega jako treażniejsze, zupełnie nowe
złudzenia utożsamiające
sākt mācīties
typ allomnezji; deja vu, deja entendu, deja vecu oraz jamais vu, jamais vecu
podział pseudomnezji
sākt mācīties
(1) konfabulacje, (2) omamy pamięciowe
konfabulacje
sākt mācīties
typ pseudomnezji; fałszywe wspomnienia wypełniajace luki pamięciowe; nieintencjonalne zmyślenia, przekonanie co do prawdziwości
omamy pamięciowe
sākt mācīties
typ pseudomnezji; nie wypełniają luki pamieciowej, to urojenia rzutowane w przeszłość; osoba relacjonuje przeżycia o których wystapieniu jest przekonana
podział zaburzeń aktywności ruchowej
sākt mācīties
(1) ilościowe, (2) jakościowe
ilościowe zab. aktywnosci ruchowej
sākt mācīties
(1) pobudzenie, (2) spowolnienie, (3) osłupienie (stupor)
podział osłupień
sākt mācīties
(1) efektoryczne, (2) receptoryczne
jakosciowe zaburzenia aktywności ruchowej
sākt mācīties
(1) katapleksja, (2) katatonia, (3) katalepsja (giętkość woskowa), (4) sterotypie ruchowe, (5) manieryzmy ruchowe, (6) grymasowanie, (7) posturyzmy, (8) echopraksja, (9) echomimia, (10) tiki
katapleksja
sākt mācīties
jakościowe zab. aktywności ruchowej; zaburzenie neurologiczne polegające na nagłej utracie napiecia mieśniowego, powoduje upadek
katatonia
sākt mācīties
jakościowe zab. aktywności ruchowej; wzrost napiecia mięśni, znika przy wykonywaniu ruchów biernych lub czynnych
katalepsja (giętkość woskowata)
sākt mācīties
jakościowe zab. aktywności ruchowej; zwiększone napięcie mięśniowe i utrzymywanie ciała lub kończyny w jednej pozycji (zastygnięcie)
stereotypie ruchowe
sākt mācīties
jakościowe zab. aktywności ruchowej; uporczyw mechaniczne powtarzanie, niefunkcjonalne ruchy i czynności
manieryzmy ruchowe
sākt mācīties
jakościowe zab. aktywności ruchowej; dziwaczne, nieadekwatne, niezrozumiałe gesty lub czynności
grymasowanie
sākt mācīties
jakościowe zab. aktywności ruchowej; dziwaczna, niedostosowana ekspresja mimiczna
posturyzmy
sākt mācīties
jakościowe zab. aktywności ruchowej; przyjmowanie niewygodnej pozycji ciała
echopraksja
sākt mācīties
jakościowe zab. aktywności ruchowej; powtarzanie ruchów innej osoby
echomimia
sākt mācīties
jakościowe zab. aktywności ruchowej; odtwarzanie mimiki innych osób
tiki
sākt mācīties
odrębna kategoria zaburzeń aktywności; nagłe, mimowolne, nierytmiczne skurcze określonych mięśni lub grup mięśni
podział zaburzeń woli
sākt mācīties
(1) awolicja, (2) abulia, (3) ambitendencja
awolicja
sākt mācīties
tzw. zubożenie woli; znaczne ograniczenie lub brak zdolności do inicjowania działań; też: abulia
ambitendencja
sākt mācīties
występowanie sprzecznych dążeń, co uniemożliwia decydowanie i podjecie aktywności lub skutkuje sprzecznymi zachowaniami; por. ambisentencja, ambiwalencja w schizofrenii
podział ilościowych zaburzeń aktywności złożonej
sākt mācīties
(1) obniżenie, (2) podwyższenie, (3) osłupienie
podział jakosciowych zaburzeń aktywności złożonej
sākt mācīties
(1) odhamowanie, (2) kompulsje, (3) negatywizm, (4) automatyzm nakazowy, (5) dezorganizacja
odhamowanie (rozhamowanie)
sākt mācīties
utrata zdolności do dostosowania zachowań do norm społęcznych; np. skracanie dystansu, utrata kontroli nad popędami
kompulsje
sākt mācīties
powtarzające sie czynności z wewnętrznym przymusem ich wykonywania; charakter pierwotny - wynikają z innych objawów np. urojeń oddziaływania
negatywizm bierny
sākt mācīties
opór wobec poleceń, nakazów, ignorowanie
negatywizm czynny
sākt mācīties
stawianie czynnego oporu wobec oddziaływań otoczenia, przeciwstawianie się lub wykonywanie czynności pzreciwnych do polecenia
automatyzm nakazowy
sākt mācīties
bezwiedne, bezrefleksyjne poddawanie się poleceniom
dezorganizacja zachowania
sākt mācīties
utrata zdolności do przeprowadzania działań celowych; uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności
podział zaburzeń nastroju
sākt mācīties
(1) podwyższony, (2) obniżony, (3) anhedonia (utrata odczuwania przyjemności z działań, które dotychczas jej dostarczały)
rodzaje lęku
sākt mācīties
(1) wolno płynący (długotrwały, bez źródła), (2) uogólniony (stały, wobec codziennych wydarzeń), (3) paniczny (nagły, narastający, z nasilonymi objawami somatycznymi), (4) fobia
zaburzenia nawyków i popędów
sākt mācīties
forma zaburzeń zachowania, podejmowanie nieracjonalnych działań, czesto z utratą kontroli nad nimi; rodzaje: (1) patologiczny hazard, (2) kleptomania, (3) piromania, (4) trichotillomania
impulsy natrętne
sākt mācīties
uporczywie nawracające impulsy do działania; odbierane jako nieracjonalne i niechciane
rodzaje zespołów psychotalogogicznych
sākt mācīties
(1) zespół depresyjny, (2) zespół maniakalny, (3) zespół paranoidalny, (4) zespół paranoiczny, (5) zespół katatoniczny, (6) zespół otępienny, (7) zespół amnestyczny, (8) zespół majaczeniowy
zespół depresyjny
sākt mācīties
(1) obniżenie nastroju, (2) zmniejszenie aktywności lub zwiększona męczliwość; (3) utrata zainteresowań lub anhedonia
zespół maniakalny
sākt mācīties
(1) podwyższenie nastroju lub drażliwość; (2) podwyższenie napedu lub niepokój fizyczny; (3) przyspieszenie toku myślenia do gonitwy myśli
zespół hipomaniakalny
sākt mācīties
objawy maniakalne o mniejszym nasileniu
zespół paranoidalny (urojeniowo-omamowy)
sākt mācīties
(1) urojenia nieusystematyzowane; (2) omamy lub omamy rzekome
zespół paranoiczny
sākt mācīties
(1) spójny system urojeń; (2) konsekwentne uproczywe działania pod wpływem urojeń
zespół katatoniczny
sākt mācīties
(1) spowolnienie reaktywności na otoczenie; dwie postaci: hipokinetyczna i hiperkinetyczna; (2) jakościowe zaburzenia aktywności ruchowej i złożonej, w tym: katalepsja, negatywizm, zastyganie, automatyzm nakazowy, echopraksje, echomimie, echolalia
zespół otępienny
sākt mācīties
deterioracja funkcji poznawczych: (1) zabuzrenia pamięci, (2) zaburzenia funkcji wykonawczych i innych poznawczych; (3) zaburzenia kontroli emocji lub zachowań
zespół amnestyczny
sākt mācīties
zabuzrenia pamieci w stopniu zakłócajacym codzienne funkcjonowanie; nie w pzreiegu otępiennego lub zab. świadomości

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.