biologia definicje 13

 0    91 speciālā zīme    Kaaamilkaaaaa
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
mioglobina
sākt mācīties
białko podobne do hemoglobiny, przenoszace tlen w mięśniach.
miozyna
sākt mācīties
białko, które wraz z aktyna jest odpowiedzialne za skurcze mięśni.
miozynowe filamenty
sākt mācīties
grube filamenty zbudowane głównie z miozyny; filamenty aktynowe i miozynowe tworza mikrofibryle we włóknach mięśniowych.
mitochondria
sākt mācīties
organelle komórkowe eukariontów bedace miejscem fosforylacji oksydancyjnej, w wyniku której powstaje ATP, główny nośnik energii w komórce.
mitoza I
sākt mācīties
podział jadra komórkowego, w wyniku którego powstaja dwa jadra potomne o identycznej liczbie chromosomów jak jadro rodzicielskie;
mitoza II
sākt mācīties
m. składa się z profazy, prometafazy, metafazy, anafazy i telofazy. Cytokineza (podział cytoplazmy) rozpoczyna się zwykle w telofazie.
mlekowy kwas
sākt mācīties
trójwęglowy kwas organiczny powstajacy w wyniku glikozy i fermentacji mleczanowej.
mocznik
sākt mācīties
główny zwiazek azotowy wydalany przez ssaki; jedenz rozpuszczalnych w wodzie końcowych produktów metabolizmu białek.
moczowód
sākt mācīties
jeden z dwóch przewodów odprowadzajacych mocz z nerki do pęcherza moczowego
modelowy organizm I
sākt mācīties
gatunek szczególnie przydatny w badaniach ze względu na obecność cech umożliwiajacych wydajna analize procesów biologicznych.
modelowy organizm II
sākt mācīties
Większość gatunków modelowych to małe organizmy o krótkim cyklu reprodukcyjnym, które łatwo się hoduje i bada w warunkach kontrolowanych.
mol
sākt mācīties
masa pierwiastka lub zwiazku chemicznego wyrażona liczba gramów odpowiadajaca liczbie atomowej lub czasteczkowej; jeden mol substancji zawiera 6,02x10'23 jednostek, tj. atomów lub czasteczek (liczba Avogadro).
molekularne wzorce zwiazane z patogenami
sākt mācīties
typ czasteczek bakteryjnych lub wytwarzanych przez inne patogeny, wiazacych się z receptorami Toll- podobnymi makrofagów i stymulujacymi je do wytwarzania cytokin.
monoacyloglicerol
sākt mācīties
lipid złożony z glicerolu zwiazanego chemicznie z jedna czasteczka kwasu tłuszczowego.
monocyt
sākt mācīties
duży, zdolny do fagocytozy bezziarnisty leukocyt, który wnika do tkanek i przekształca się w makrofag.
monofiletyczna grupa
sākt mācīties
grupa organizmów pochodzacych od wspólnego przodka
monogamia
sākt mācīties
współżycie płciowe samca z jedna samica w ciagu sezonu rozrodczego lub przez cale życie.
monokariotyczny
sākt mācīties
określenie komórki majacej jedno haploidalne (n) jadro; odnosi się do niektórych strzępek grzybów.
monoklonalne przeciwciała
sākt mācīties
identyczne przeciwciała wytwarzane przez komórki klonu powstałego z jednej komórki.
monomer I
sākt mācīties
czasteczka, która może łaczyć się z innymi podobnymi czasteczkami, dwa monomery tworza dimer, a połaczenie licznych monomerów stanowi polimer.
monomer II
sākt mācīties
Monomery moga być czasteczkami małymi (np. cukry proste lub aminokwasy) lub dużymi (np. tubulina lub aktyna).
monosacharyd
sākt mācīties
cukier, którego nie można rozłożyć przez hydrolizę na cukry prostsze (np. glukoza lub fruktoza).
monosomia
sākt mācīties
obecność tylko jednego z chromosomów tworzacych parę chromosomów homologicznych.
morfogen
sākt mācīties
substancja regulujaca rożnicowanie komórek i wyznaczanie planu budowy organizmu (np. segmentację) podczas morfogenezy.
morfogeneza
sākt mācīties
morphogenesis
morfogeneza
sākt mācīties
rozwój kształtu i budowy organizmu oraz jego części; przebiega w wieloetapowym procesie wyznaczania planu budowy organizmu.
morula
sākt mācīties
wczesny zarodek stanowiacy lità masę komórek.
most
sākt mācīties
wypukła część pnia mózgu między rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem; łaczy różne części mózgu.
moszna
sākt mācīties
worek skórny w rejonie krocza większości samców ssaków, mieszczacy jadra i zwiazane z nimi narzady dodatkowe.
motoryczny program
sākt mācīties
skoordynowana sekwencja ruchów (skurczów mięśni) odpowiedzialna za wiele sachowań uważanych za automatyczne.
mozaikowy rozwój, r. zdeterminowany
sākt mācīties
rozwój zarodkowy, w którym losy komórek zostały wcześniej ustalone (przed zapłodnieniem).
mózg
sākt mācīties
silne skupisko tkanki nerwowej kontrolujace funkcje nerwowe, u kręgowców m. znajduje się w przedniej części ciała (głowie) i stanowi główna część ośrodkowego układu nerwowego.
mózgowie
sākt mācīties
główna część mózgu kręgowców; m. człowieka jest odpowiedzialne za inteligencję, mowę, pamięć, świadomość, czucie i czynności ruchowe.
móżdżek
sākt mācīties
część mózgu kręgowców odpowiedzialna za koordynację ruchów, utrzymanie równowagi i napięcie mięśni.
mszaki
sākt mācīties
grupa roślin niemajaca naczyń, obejmujaca trzy typy: mchy, watrobowce i glewiki.
mszaki
sākt mācīties
typ zarodnikowych roślin beznaczyniowych; w cyklu życiowym przechodza przemiane pokoleń: dominujacy haploidalny (n) gametofit występuje na przemian z diploidanym (2n) sporofitem, wyrastajacym z gametofitu i zależnym od niego.
mszywioły
sākt mācīties
jeden z trzech typów bezkręgowców zaliczanych do czułkowców, w wyniku paczkowania m. tworza osiadłe kolonie.
mukowiscytoza
sākt mācīties
choroba genetyczna dziedziczaca się jak cecha autosomalna recesywna; jest wynikiem zaburzeń transportu jonowego w komórkach.
mutacja
sākt mācīties
jakakolwiek zmiana w DNA, np. zmiana pary zasad w genie lub przestawienie genów wewnatrz chromosomu; m. jest też zaburzenie struktury chromosomu.
mutacja nonsensowa
sākt mācīties
mutacja polegajaca na zmianie kodonu kodujacego aminokwas na nonsensowy (terminacyjny), tj. kodon stop. W wyniku translacji mRNA z taka mutacja powstaje polipeptyd skrócony i niefuncjonalny.
mutacja zmiany sensu
sākt mācīties
mutacja spowodowana zmiana zasady w kodonie na inna, w wyniku czego powstaje inny aminokwas.
mutacja zmieniajaca ramke odczytu I
sākt mācīties
mutacja polegajaca na dodaniu (insercji) lub usunięciu (delecji) jednej lub dwóch par nukleotydów z sekwencji DNA danego genu, co powoduje przesunięcie ramki odczytu.
mutacja zmieniajaca ramke odczytu I
sākt mācīties
W wyniku tego kodony poniżej insercji lub delecji determinuja całkowicie nowa sekwencje aminokwasów.
mutagen
sākt mācīties
czynnik wywołujacy mutacje
mutualizm w ekologii
sākt mācīties
symbiotyczny zwiazek korzystny dla obydwu partnerów.
mutualizm w zachowaniu zwierzat
sākt mācīties
współdziałanie osobników pozwalajace każdemu z nich odnieść korzyść (u zwierzat społecznych).
n
sākt mācīties
oznaczenie liczby chromosomów w gamecie. Liczba chromosomów w zygocie wynosi 2n. Jeżeli organizm nie jest poliploidem, to gamety o liczbie n chromosomów sa haploidalne, a zygoty, majace 2n chromosomów, sa diploidalne.
nabłonek węchowy
sākt mācīties
tkanka zawierajaca neurony wrażliwe na bodźce zapachowe.
nabyta odporność systemiczna
sākt mācīties
reakcja obronna roślin ułatwiajaca zwalczanie infekcji i gojenie się ran.
naczelne
sākt mācīties
rzad ssaków majacych chwytne pięciopalczaste ręce i stopy; oczy ustawione w płaszczyźnie czołowej, silnie rozwinięta organizacje społeczna. Do n. należa małpiatki, wyraki, małpy zwierzokształtne i człekokształtne oraz człowiek.
naczynia mleczowe
sākt mācīties
naczynia limfatyczne w kosmkach jelitowych absorbujace tłuszcze.
naczyniówka
sākt mācīties
warstwa komórek barwinkowych położona między siatkówka i twardówka oka; n. pochłania światło, zapobiegajac dostawaniu się światła odbitego do receptorów siatkówki, co mogłoby powodować powstawanie nieostrych obrazów.
NAD+/NADH
sākt mācīties
utleniona i zredukowana postać dinukleotydu nikotynamidoadeniowego, który jest koenzymem przenoszacym elektrony (wodór) głównie w szlakach katabolitycznych, np. oddychaniu komórkowym.
nadnercza
sākt mācīties
parzyste gruczoły dokrewne przylegajace do górnej powierzchni nerek; wydzielaja hormony biorace udzial w regulacji metabolizmu oraz zwalczaniu stresów.
NADP+/NADPH
sākt mācīties
utleniona i zredukowana postac fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego, koenzymu przenoszacego elektrony (wodór), głównie w szklankach anabolitycznych np. fotosyntezie.
nagłośnia
sākt mācīties
cienka chrzastka zakrywajaca wejście do krtani; zapobiega dostaniu się pokarmu do dróg oddechowych podczas przełykania.
nagozalażkowe, nagonasienne
sākt mācīties
grupa roślin nasiennych, których zalażki, a później nasiona, sa nieodsłonięte; nasiona n. znajduja się w kwiatostanach zwanych szyszkami. N. obejmuja cztery typy: szpilkowe (iglaste), sagowce, miłorzębowe i gniotowe.
najadrze
sākt mācīties
silnie skręcony przewód transportujacy plemniki z jadra do nasieniowodu.
najmniejsza populacja żywotna
sākt mācīties
najmniejsza populacja zdolna do utrzymania swojej liczebności i przetrwania w długim okresie.
najprostszy wzór, w. empiryczny
sākt mācīties
wzór chemiczny informujacy o najmniejszym liczbowym stosunku atomów tworzacych czasteczkę.
namorzynowy las, l. mangrowy, namorzyny
sākt mācīties
wiecznie zielony las tropikalny pokrywajacy tereny podmokłe w strefie pływów.
nanoplankton
sākt mācīties
mikroskopijne (< 20 um) glony, które ze względu na ogromna liczebność sa głównymi producentami w oceanach; wchodza w skład fitoplanktonu.
napięcie powierzchniowe
sākt mācīties
siła wzajemnego przyciagania czasteczek cieczy na jej powierzchni.
napieciowo-kohezyjny model
sākt mācīties
mechanizm, dzięki któremu woda z rozpuszczonymi solami mineralnymi jest podciagana w górę rośliny wskutek napięcia wywołanego przez tanspirację, poczas gdy kohezja (spójność) czasteczek wody utrzymuje ciaglość jej słupa.
naprawa niedopasowanych zasad
sākt mācīties
mechanizm naprawy DNA, w którym specjalne enzymy rozpoznaja i usuwaja nieprawidłowo sparowane nukleotydy; następnie polimerazy DNA wstawiaja w ich miejsce właściwe nukleotydy.
naprawa przez wycinanie nukleotydów
sākt mācīties
mechanizm naprawy uszkodzeń DNA spowodowanych słonecznym promieniowaniem UV lub szkodliwymi zwiazkami chemicznymi.
narzad
sākt mācīties
wyspecjalizowana struktura zwierzecia, np. serce lub watroba, zbudowana z tkanek i przystosowana do wykonywania jednej lub więcej funkcji.
nasienie 1(seed)
sākt mācīties
struktura rozrodcza rośliny zawierajaca młoda wielokomórkowa roślinę (zarodek), tkankę odżywcza (materiały zapasowe) i otoczona łupina nasienna.
nasienie 2(semen)
sākt mācīties
sperma, wydzielina męskiego układu płciowego uwalniana przez pracie podczas orgazmu, zawiera plemniki i płynna wydzieline męskich gruczołów dodatkowych.
nasieniowód
sākt mācīties
jeden z dwóch przewodów wyprowadzajacych nasienie z najadrza do przewodu wytryskowego.
naskórek, epiderma
sākt mācīties
zewnętrzna warstwa skóry kręgowców.
nefron
sākt mācīties
jednostka funkcjonalna nerki kręgowca.
nefrydium
sākt mācīties
narzad wydalniczy wielu bezkręgowców; składa się z prostych lub rozgałęzionych kanalików, zwykle uchodzacych otworkami na zewnatrz ciała.
nerkoza, martwica
sākt mācīties
niekontrolowana śmierć komórki powodujaca stany zapalne i uszkodzenie innych komórek.
nektarnik, miodnik
sākt mācīties
gruczoł lub inny organ rośliny wydzielajacy nektar.
nekton
sākt mācīties
duże wolno żyjace organizmy wodne, np. ryby i żółwie.
nematocysta
sākt mācīties
organella komórki parzydełkowej (knidocytu) parzydełkowców, umożliwia przyczepianie się do podłoża oraz służy do obrony i chwytania ofiary.
nerki
sākt mācīties
parzyste narzady kręgowców służace do wydalania zbędnych metabolitów oraz osmoregulacji.
nerw
sākt mācīties
wiazka aksonów (lub dendrytów) otoczona tkanka łaczna i przewodzaca impulsy nerwowe między ośrodkowym układem nerwowym a innymi częściami ciała.
nerw liściowy
sākt mācīties
wiazka przewodzaca, będaca częścia tkanki przewodzacej liścia. N.l. jest także zwany żyłka liścia.
nerwowa sieć
sākt mācīties
układ połaczonych komórek nerwowych występujacy u parzydełkowców i szkarłupni.
nerwowa tkanka
sākt mācīties
tkanka zwierzęca wyspecjalizowana do przewodzenia sygnałów elektrycznych i chemicznych.
nerwy czaszkowe
sākt mācīties
10-12 par nerwów wychodzacych bezpośrednio z mózgu kręgowców.
nerytyczna strefa
sākt mācīties
strefa mórz i oceanów rozciagajaca się od linii brzegowej do głębokości 200 m.
neuroendokrynne komórki
sākt mācīties
neurony wydzielajace neurohormony.
neurohormony 1
sākt mācīties
hormony wytwarzane przez komórki neuroendokrynne, transportowane przez aksony i uwalniane do przestrzeni pozakomórkowej, zwykle dyfunduja do naczyń włosowatych i sa rozpoznawane przez krew;
neurohormony 2
sākt mācīties
powszechnie występuja u bezkręgowców; u kręgowców wytwarza je podwzgórze.
neuron, komórka nerwowa
sākt mācīties
podstawowa komórka układu nerwowego, przewodzaca impulsy nerwowe; zwykle składa się z ciała komórkowego, dendrytów i aksonu.
neuron pośredniczacy, interneuron, n. wstawkowy
sākt mācīties
Komórka nerwowa pośredniczaca w przekazywaniu impulsów między dwoma neuronami i nie kontaktujaca się bezpośrednio z efektorem ani receptorem zmysłowym.
neuropeptyd Y
sākt mācīties
czasteczka sygnałowa wytwarzana przez podwzgórze, zwiększajaca apetyt i spowalniajaca metabolizm; pomaga przywrócić równowagę energetyczna przy spadku poziomu leptyny i ilości pobieranego pokarmu.
neuropeptydy
sākt mācīties
grupa peptydów wytwarzanych w tkance nerwowej i pełniacych funkcję czasteczek sygnałowych; wiele z nich jest neuroprzekaźnikami.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.