10 cilvēki to mīl. Polub!

Mimisia Mimisia

Kopš tā laika izmantoju VocApp4939dienas. Es mācos kopā ar VocApp10dienas, ieskaitot sistemātiski no plkst0dienas. Es esmu autore163komplekti. Pēdējo reizi jūs varētu mani redzēt2011-10-13 15:31:23.

Veidlapas, ko es izdarīju


Władza wykonawcza
Wybory do parlamentu
Teorie i formy rządzenia
Demokracja - podstawy
Władza ustawodawcza
Legislacja – podstawowe informacje
Powoływanie rządu
Samorząd terytorialny RP
Polityka zagraniczna Polski i organizacje międzynarodowe
Unia Europejska - podstawowe informacje
Instytucje i organy Unii Europejskiej
Podstawy istnienia Unii Europejskiej
Filary i fundusze Unii Europejskiej
ONZ – podstawowe informacje
ONZ – misje pokojowe i walka z terroryzmem
ONZ – organizacje wyspecjalizowane
Droga Polski do NATO
Międzynarodowe organizacje regionalne
OBWE i problemy współczesnego świata
Konflikty na świecie
Świat w latach 1989-2008
Cytaty po angielsku - kino amerykańskie
Seriale sprzed lat
Общество и политыка - русская лексика; Społeczeństwo i polityka - słownictwo rosyjskie
Погода - русская лексика; Pogoda - słownictwo rosyjskie
Государства и континенты - русская лексика; Państwa i kontynenty - słownictwo rosyjskie
Покупки - русская лексика; Zakupy - słownictwo rosyjskie
Дом и мебель - русская лексика; Dom i meble - słownictwo rosyjskie
Сказки - русская лексика; Bajki - słownictwo rosyjskie
Любезные слова - русская лексика; Zwroty grzecznościowe - słownictwo rosyjskie
Основные глаголы – русскпя лексика; Podstawowe czasowniki - słownictwo rosyjskie
Кухня - русская лексика; Kuchnia i gotowanie - słownictwo rosyjskie
Основные прилагательные - русская лексика; Podstawowe przymiotniki - słownictwo rosyjskie
Время - русская лексика; Czas - słownictwo rosyjskie
Здоровье - русская лексика; Zdrowie - słownictwo rosyjskie
Еда и напитки - русская лексика; Jedzenia i picie - słownictwo rosyjskie
Цвета и формы - русская лексика; Kolory i kształty - słownictwo rosyjskie
Национальности - русская лексика; Narodowości – słownictwo rosyjskie
Одежда - русская лексика; Ubrania i dodatki - słownictwo rosyjskie
Средства транспорта - русская лексика; Środki transportu - słownictwo rosyjskie
Профессии - русская лексика; Zawody - słownictwo rosyjskie
Образование - русская лексика; Edukacja - słownictwo rosyjskie
Спорт - русская лексика; Sport - słownictwo rosyjskie
Słynne cytaty z polskich komedii
Anatomical position – Medical English, Położenie anatomiczne – angielski medyczny
Manifestations of gastrointestinal disorders – Medical English; Objawy ze strony układu pokarmowego – angielski medyczny
Manifestations of respiratory disorders – Medical English; Objawy ze strony układu oddechowego – angielski medyczny
Parts of the body – Medical English; Części ciała – angielski medyczny
The skeleton – Medical English; Szkielet – angielski medyczny
Anatomical description – Medical English; Opis anatomiczny – angielski medyczny
What are these parts of the body commonly called? – Medical English; Jak potocznie nazywamy te części ciała? – angielski medyczny
Systems & organs – Medical English; Układy i narządy wewnętrzne – angielski medyczny
The terms for the regions and cavities of the body – Medical English; Określenia okolic i jam ciała – angielski medyczny
Heart – Medical English; Serce – angielski medyczny
Antybiotyki cz. 4 - Aminoglikozydy
Antybiotyki cz. 6 - Antybiotyki β-laktamowe: Cefalosporyny i cefamycyny.
Antybiotyki cz. 7 - Antybiotyki β-laktamowe: Karbapenemy i monobaktamy.
Antybiotyki cz. 3 - Linkozamidy
Antybiotyki cz. 1- Makrolidy i ketolidy
Ortomyxoviridae - Grypa
Paramyxoviridae - Paramyksowirusy
Antybiotyki cz. 5 - Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny.
Antybiotyki cz. 2 - Tetracykliny
Wirusowe zapalenia wątroby
Przyimki miejsca; Ortpräpositionen
Narzędzia – słownictwo niemieckie; Die Werkzeuge – Wortschatz
География - русская лексика; Geografia – słownictwo rosyjskie
Гостиница - русская лексика; Hotel – słownictwo rosyjskie
Аэропорт - русская лексика; Lotnisko – słownictwo rosyjskie
город - русская лексика; Miasto – słownictwo rosyjskie
Орудия - русская лексика; Narzędzia – słownictwo rosyjskie
Фрукты - русская лексика; Owoce – słownictwo rosyjskie
Характар и индивидуальность - русская лексика; Charakter i osobowość – słownictwo rosyjskie
Работа - русская лексика; Praca – słownictwo rosyjskie
Предлоги места; Przyimki miejsca
Растения - русская лексика; Rośliny – słownictwo rosyjskie
Охрана окружающей среды - русская лексика; Ochrona środowiska – słownictwo rosyjskie
Названия праздников - русская лексика; Nazwy świąt – słownictwo rosyjskie
Овощи - русская лексика; Warzywa – słownictwo rosyjskie
Игрушки и игры - русская лексикаab; Zabawki i zabawy – słownictwo rosyjskie
Odkrycia geograficzne
Najsłynniejsze bitwy w historii Polski
Wynalazki i odkrycia w epoce nowożytnej (XVI – XIXw.)
Wynalazki i odkrycia XX wieku
Handwerk – Wirtschaftsdeutsch; Rzemiosło – niemieckie słownictwo biznesowe
Unternehmensgründung und Führun – Wirtschaftsdeutsch; Zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej – niemieckie słownictwo biznesowe
Kaufvertrag, Gewährleistung und Haftung – Wirtschaftsdeutsch; Umowa zakupu, gwarancja i odpowiedzialność – niemieckie słownictwo biznesowe
Ausbildung im Betrieb – Wirtschaftsdeutsch; Nauka zawodu w zakładzie – niemieckie słownictwo biznesowe
Forschung und Entwicklung – Wirtschaftsdeutsch; Badania nad produktem i rozwój – niemieckie słownictwo biznesowe
Automatisierung und Rationalisierung der Arbeit – Wirtschaftsdeutsch; Automatyzacja i racjonalizacja pracy – niemieckie słownictwo biznesowe
Gaststätten – Wirtschaftsdeutsch; Lokale gastronomiczne – niemieckie słownictwo biznesowe
Joint Venture – Wirtschaftsdeutsch; Joint Venture – niemieckie słownictwo biznesowe
Spedition und Kommunikation – Wirtschaftsdeutsch; Spedycja i komunikacja – niemieckie słownictwo biznesowe
Kombinierter Güterverkehr – Wirtschaftsdeutsch; Łączony przewóz towarów – niemieckie słownictwo biznesowe
Incentivereisen – Wirtschaftsdeutsch; Premie i podróże – niemieckie słownictwo biznesowe
Hotelführung – Wirtschaftsdeutsch; Prowadzenie hotelu – niemieckie słownictwo biznesowe
Consulting und Versicherungssystem – Wirtschaftsdeutsch; Consulting i system ubezpieczeń – niemieckie słownictwo biznesowe
Unternehmensfinanzierung in EDV-Dienstleistungsunternehmen – Wirtschaftsdeutsch; Finansowanie w przedsiębiorstwie informatycznym – niemieckie słownictwo biznesowe
Auslandsniederlassung– Wirtschaftsdeutsch; Filia zagraniczna – niemieckie słownictwo biznesowe
Marketing – Wirtschaftsdeutsch; Marketing – niemieckie słownictwo biznesowe
Messe – Wirtschaftsdeutsch; Targi – niemieckie słownictwo biznesowe
Sporty wodne – słownictwo włoskie
Cytaty po angielsku - kobiety
Call me – American Slang
Clothes – American Slang
Crime – British Slang
People – American Slang
Cytaty po angielsku - polityka
Społeczeństwo i polityka – słownictwo japońskie
Zawody – słownictwo japońskie
Sport – słownictwo japońskie
Edukacja – słownictwo japońskie
Środki transportu – słownictwo japońskie
Jedzenie i picie – słownictwo japońskie
Kultura – słownictwo japońskie
Części ciała – słownictwo japońskie
Podstawowe czasowniki – słownictwo japońskie
Podstawowe przymiotniki – słownictwo japońskie
Medical specialist – Medical English
Operating theatre – Medical English; Blok operacyjny – angielski medyczny
Skin lesions – Medical English; Zmiany skórne – angielski medyczny
Abbreviations of the names of the hospital facilities – Medical English; Skróty międzynarodowych nazw oddziałów szpitalnych – angielski medyczny
Skin description – Medical English; Opis skóry – angielski medyczny
Hospital facilities – Medical English
The hospital departments – Medical English
Idioms and expressions used to describe health conditions – Medical English
Rekordy geograficzne świata
Dziesięć Przykazań Bożych
Tajemnice Różańca Świętego
Który święty jest patronem ...?
Interrogativpronomen - Wortschatz; Zaimki pytające - słownictwo niemieckie
Instrumenty muzyczne – słownictwo niemieckie; Musikinstrumente - Wortschatz
Ordnungszahlen - Wortschatz; Liczebniki porządkowe - słownictwo niemieckie
Nationalität - Wortschatz; Narodowości – słownictwo niemieckie
Barok – podstawowe informacje o epoce
Odrodzenie – podstawowe informacje o epoce
Oświecenie - podstawowe informacje o epoce
Średniowiecze - podstawowe informacje o epoce
Wielka vs. Mała litera
Słownictwo niemieckie do matury: zdrowie – higieniczny tryb życia, poziom podstawowy
Geografia – działy i dziedziny
Lądowe formy ukształtowania terenu
Śmieszne zagadki
Codzienne czynności – słownictwo rosyjskie
Przybory szkolne – słownictwo rosyjskie
"Wierzę w Boga" (Credo)
Podstawowe prawa fizyczne
Pierwiastki chemiczne i ich symbole (najczęściej występujące)
Przygotowanie do bierzmowania – Eucharystia i pokuta
Przygotowanie do bierzmowania – sakramenty, chrzest i bierzmowanie
Przygotowanie do bierzmowania – namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo
Przygotowanie do bierzmowania – sumienie, dekalog, modlitwa i Pismo Święte
Getränke - Deutsche Wirtschatz; Napoje i drinki – słownictwo niemieckie
Populäre Hundrassen - Deutsche Wirtschatz; Popularne rasy psów - słownictwo niemieckie
Gewürzu - Deutsche Wortschatz; Przyprawy – słownictwo niemieckie
Städte - Deutsche Namen; Miasta świata – słownictwo niemieckie
Niemieckie imiona żeńskie
Niemieckie imiona męskie i ich polskie odpowiedniki; Deutsche männliche Vornamen und ihre polnische Äquivalente
Tiergeräusche - Deutsch Wortschatz; Odgłosy zwierząt – słownictwo niemieckie
Opis obrazka – zwroty do matury ustnej z niemieckiego
Kartografia – najważniejsze pojęcia i definicje
Renesans - kto jest autorem tego utworu muzycznego?
Jazz - CZYJ to utwór?

Komentāri:

Oddech.zamrozonej. viņš rakstīja: 2020-10-22 20:14:51
Wow, dużo zrobiłaś. "Mądre kobiety kochają mądrych mężczyzn bardziej niż mądrzy mężczyźni kochają mądre kobiety,
Natalie Portman" tylko ona nie jest autorytetem a hipokrytką.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.