biologia definicje 14

 0    84 speciālā zīme    Kaaamilkaaaaa
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
neuroprzekaźnik
sākt mācīties
zwiazek chemiczny służacy neuronom do przekazywania impulsów nerwowych innym neuronom w synapsach.
neutrofil
sākt mācīties
ziarnisty leukocyt ważny w odpowiedzi immunologicznej; wykazuje silne właściwości żerne, niszczac droga fagocytozy bakterie i inne obce czastki.
neutron
sākt mācīties
elektrycznie obojętna czastka elementarna o masie 1 atomowej jednostki masy, czyli 1,0086 Da, wchodzaca w skład jadra atomowego.
nibynóżka, pseudopodium
sākt mācīties
wypustka cytoplazmy służaca do odżywiania się i lokomocji, wytwarzana czasowo przez komórkę ameboidalna.
nibyśluźnia, pseudoplazmodium
sākt mācīties
skupisko komórek ameboidalnych śluzowców komórkowych, wytwarzajace podczas rozmnażania owocnik z zarodnikami.
nicienie
sākt mācīties
typ zwierzat o obłym ciele, zwanych potocznie obleńcami.
niecykliczny transport elektronów
sākt mācīties
w fotosyntezie zależny od światła ciagły jednokierunkowy przepływ elektronów od donora (wody) przez fotosystemy I i II; w rezultacie powstaja ATP, NADPH i tlen czasteczkowy.
niedoskonały kwiat, k. rozdzielnopłciowy
sākt mācīties
kwiat majacy tylko pręciki albo tylko owocolistki.
niekompetycyjny inhibitor
sākt mācīties
substancja hamujaca reakcję enzymatyczna przez wiazanie się nie z centrum aktywnym enzymu, lecz z innym jego fragmentem i zmianę jego konformacji.
niekrewniacze kojarzenie
sākt mācīties
kojarzenie w populacji osobników niespokrewnionych genetycznie.
niełupka
sākt mācīties
owoc pojedyńczy, suchy, jednonasienny, o owocnii nie zrastajacej się z łupina nasienna; np. owoc słonecznika.
nieorganiczne zwiazki
sākt mācīties
proste zwiazki chemiczne niezawierajace atomów węgla oraz tlenki węgla i węglany.
niepolarna czasteczka, cz. obojętna
sākt mācīties
czasteczka, która nie ma końca elektroujemnego i elektrododatniego; w zasadzie nierozpuszczalna w wodzie.
niepolarne wiazanie kowalencyjne, w.k. obojętne
sākt mācīties
wiazanie chemiczne między atomami w czasteczce (np. H2, O2), w którym atomy maja podobny ładunek ujemny i równomierny rozkład wspólnych elektronów.
nieswoista odporność
sākt mācīties
mechanizmy obronne organizmu takie, jak bariery fizyczne (np. skóra) lub fagocytoza, chroniace przed inwazja patogenów. Zwana również odpornościa wrodzona.
niewirulentność, niezjadliwość
sākt mācīties
brak szkodliwości czynnika infekcyjnego, tzn. niezdolność do wywołania choroby w organiźmie gospodarza.
nieżywotność mieszańców
sākt mācīties
mechanizm rozrodczej izolacji postzygotycznej polegajacy na śmierci mieszańców międzygatunkowych w okresie rozwoju zarodkowego.
nisza, n. ekologiczna
sākt mācīties
całokształt interakcji organizmu ze środowiskiem biotycznym i abiotycznym; zależy od przystosowań strukturalnych i fizjologicznych, a także brhawioru organizmu.
nisza podstawowa
sākt mācīties
nisza ekologiczna, która organizm mógłby zajać, gdyby np. nie istniała konkurencja ze strony innego gatunku.
nisza zrealizowana
sākt mācīties
tryb życia, jaki organizm prowadzi, oraz zasoby środowiska, z jakich korzysta. Z powodu konkurencji międzygatunkowej n.z. organizmu jest węższa niż podstawowa.
nitka pręcikowa
sākt mācīties
w kwiatach roślin okrytozalażkowych część pręcika w postaci cienkiego trzonka, na którym sa osadzone pylniki.
nitrogenaza
sākt mācīties
enzym odpowiedzialny za wiazanie azotu atmosferycznego w warunkach beztlenowych.
nitryfikacja
sākt mācīties
proces przekształcania amoniaku (NH3) w azotan (NO3-) przez pewne bakterie glebowe (nitryfikacyjne); n. jest częścia cyklu azotowego.
nocyceptory, receptory bólowe
sākt mācīties
wolne zakończenia niektórych neuronów czuciowych, których pobudzenie jest odczuwane jako ból.
nondysjunkcja
sākt mācīties
nierozdzielenie się chromatyd siostrzanych lub chromosomów homologicznych podczas mitozy lub mejozy.
noradrenalina, norepinefryna
sākt mācīties
neuroprzekaźnik, a zarazem hormon wydzielany przez rdzeń nadnerczy.
norma reakcji
sākt mācīties
zakres zmienności fenotypowej wśród osobników o identycznym genotypie objawiajacej się w różnych warunkach środowiskowych.
Nothern metoda odwzorowywania
sākt mācīties
technika, w której fragmenty RNA, rozdzielone za pomoca elektroforezy żelowej, przenosi się na nitrocelulozowa błonę i identyfikuje dzięki autoradiografii lub chemoluminescencji.
noworodek
sākt mācīties
nowo narodzony osobnik
nowotwór, guz nowotworowy
sākt mācīties
tkanka rosnaca w sposób niekontrolowany.
nóżki wodne, nóżki ambulakralne
sākt mācīties
specyficzne struktury szkarłupni, służace do lokomocji i zdobywania pokarmu.
nukleoid
sākt mācīties
w komórce bakteryjnej obszar zawierajacy DNA. N. nie jest oddzielony błona od reszty cytoplazmy.
nukleoplazma
sākt mācīties
zawartość jadra komórkowego.
nukleosomy
sākt mācīties
powtarzajace się regularnie jednostki strukturalne chromatyny złożone z fragmentu czasteczki DNA owiniętego wokół, ompleksu ośmiu czasteczek histonów. Sasiednie n. sa połaczone DNA łacznikowym, zwiazanym z dodatkowa czasteczka histonu.
nukleotyd
sākt mācīties
czasteczka złożona z jednej lub większej liczby grup fosforanowych, pięciowęglowego cukru (rybozy lub dezoksyrybozy) i zasady azotonowej (puryny lub pirymidyny).
obniżenie regulacji receptorów, "down" regulacja
sākt mācīties
spadek wrażliwości komórek docelowych na działanie określonego hormonu wywołany przez zmniejszenie się liczby reagujacych nań receptorów.
obojętny roztwór
sākt mācīties
roztwór o pH równym 7; w r.o. stężenie jonów wodorowych (H+) i hydroksylowych (OH-) jest takie samo.
obwodowy układ nerwowy, peryferyjny u.n.
sākt mācīties
nerwy i zakończenia nerwowe (receptory) kręgowców znajdujace się poza ośrodkowym układem nerwowym
oceaniczna strefa
sākt mācīties
część otwartego oceanu obejmujaca obszar od głębokości ok. 200 m do dna.
ochrona ex situ
sākt mācīties
ochrona gatunków w warunkach kontrolowanych przez człowieka, np. w ogrodach zoologicznych.
ochrona przyrody
sākt mācīties
wielodyscyplinarny dział wiedzy zajmujacy się badaniem wpływu człowieka na organizmy i opracowaniem metod ochrony bioróżnorodności.
ochronne ubarwienie, u. maskujace
sākt mācīties
ubarwienie ciała niektórych organizmów upodobniajace je do otoczenia i chroniace w ten sposób przed drapieżnikami.
odbyt
sākt mācīties
otwór układu pokarmowego służacy do usuwania kału.
odcinajaca warstwa
sākt mācīties
strefa przy nasadzie ogonka liściowego, gdzie następuje oderwanie liścia.
oddechowe ośrodki
sākt mācīties
ośrodki (grupy komórek nerwowych) w rdzeniu przedłużonym i moście regulujace oddychanie.
oddychanie 1
sākt mācīties
oddychanie komórkowe, tj. wytwarzanie czasteczek ATP w komórce w serii reakcji redoks. W o. tlenowym ostatecznym akceptorem elektronów jest tlen czasteczkowy, a w o. beztlenowym- inna czasteczka nieorganiczna.
oddychanie 2
sākt mācīties
wymiana gazowa między organizmem żywym a otaczajacym go środowiskiem; odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych powierzchni oddechowych, np. płuc lub skrzeli.
odnawialność środowiska
sākt mācīties
zdolność do zaspokajania bieżacych potrzeb ludzkości bez odbierania przyszłym pokoleniom tej możliwości.
odnuża dwugałęziowe
sākt mācīties
charakterystyczne dla skorupniaków odnóża zbudowane z członowanej części podstawowej i dwóch członowanych gałęzi.
odpowiedź immunologiczna pierwotna
sākt mācīties
odpowiedź układu odpornościowego na pierwszy kontakt z antygenem.
odpowiedź immunologiczna wtórna
sākt mācīties
szybkie wytworzenie przeciwciał wskutek powtórnego kontaktu z antygenem po wielu dniach. tygodniach lub miesiacach od pierwszego kontaktu.
odprowadzajace neurony, n. eferentne
sākt mācīties
neurony przewodzace potencjał czynnościowy z mózgu lub rdzenia kręgowego do mięśni lub gruczołów.
odrosty korzeniowe
sākt mācīties
pędy rozwijajace się z paków przybyszowych na korzeniach, sposób rozmnażania wegetytawnego roślin.
odruch
sākt mācīties
automatyczna, mimowolna reakcja na określony bodziec, o. przyczynia się do utrzymania równowagi wewnatrzustrojowej (homeostazy).
odruch nurkowania
sākt mācīties
zespół mechanizmów fizjologicznych, np. zmiejszanie tempa metabolizmu, uruchamianych poczas zanurzenia zwierzęcia.
odrzucenie przeszczepu
sākt mācīties
reakcja immunologiczna skierowana przeciwko przeszczepionej tkance lub narzadowi.
odwodorowanie, dehydrogenacja
sākt mācīties
rodzaj utlenienia, w którym z czasteczki zostaja usunięte atomy wodoru.
odwrotna transkryptaza
sākt mācīties
enzym wytwarzany przez retrowirusy, katalizujacy syntezę DNA na matrycy RNA.
odżywianie
sākt mācīties
pobieranie i wykorzystywanie w organizmie pokarmu.
ogonek liściowy
sākt mācīties
część liścia łaczaca blaszkę liściowa z łodyga.
ograniczajacy czynnik
sākt mācīties
czynnik środowiska niewystarczajacy lub niekorzystny dla gatunku i powodujacy zawężenie jego niszy ekologicznej.
Okazaki fragmenty
sākt mācīties
krótkie odcinki DNA, długości 100-2000 nukleotydów, które po połaczeniu przez ligazę DNA tworza nić opóźniona podczas replikacji DNA.
oko złożone
sākt mācīties
narzad wzroku owadów złożony z wielu wrażliwych na światło jednostek zwanych omatidiami.
okolnica, perycykl
sākt mācīties
warstwa komórek miękiszowych występujaca w korzeniach między śródskórnia i łykiem.
okres geologiczny
sākt mācīties
jednostka czasu w dziejach Ziemi krótsza od ery geologicznej; każdy o. dzieli się na epoki geologiczne.
okrytozalażkowe rośliny, r. kwiatowe, r. okrytonasienne
sākt mācīties
duży (liczacy ok. 300 000 gatunków), silnie zróżnicowany typ roślin wytwarzajacych kwiaty do rozmnażania płciowego oraz nasiona zamknięte w owocach; obejmuje m.in. rośliny jedno- i dwuliścienne.
okrytozalażkowe bazalne
sākt mācīties
trzy klady roślin okrytozalażkowych, które wyewoluowały przed rozdzieleniem się głównych linii ewolucyjnych wyższych okrytozalażkowych.
okrytozalażkowe wyższe
sākt mācīties
klad, do którego należy większość roślin okrytozalażkowych, obejmuje magnoliowe, jednoliścienne, dwuliścienne właściwe.
okrzemka
sākt mācīties
jednokomórkowy glon okryty krzemionkowym pancerzykiem złożonym z dwóch połówek, zwykle zachodzacych na siebie, ważny składnik planktonu mórz i wód słodkich.
oksydancyjno- redukcyjna reakcja, r. oksydoredukcyjna, r. redoks
sākt mācīties
reakcja chemiczna, podczas której jeden lub więcej elektronów ulega przeniesieniu z jednej substancji (utlenianej) do drugiej (redukowanej).
oksyhemoglobina
sākt mācīties
hemoglobina zwiazana z tlenem.
oksytocyna
sākt mācīties
hormon wytwarzany przez podwzgórze i uwalniany przez tylny płat przysadki mózgowej, stymuluje skurcze ciężarnej macicy (ułatwiajac wyparcie płodu podczas porodu) oraz uwalnianie mleka z gruczołów mlekowych.
oligodendrocyt
sākt mācīties
komórka glejowa tworzaca osłonkę mielinowa wokół aksonu neuronu ośrodkowego układu nerwowego.
omatidium
sākt mācīties
jedna z wielu jednostek reagujacych na światło, wchodzacych w skład oka złożonego stawonogów; składa się z soczewki i stożka krystalicznego, skupiajacych światło na fotoreceptorach zwanych komórkami siatkóweczki.
omocznia
sākt mācīties
błona płodowa gadów, ptaków i ssaków gromadzaca zbędne produkty przemian azotowych zarodka; podczas wykluwania się (gadów, ptaków) lub narodzin (ssaków) większość o. zostaje odrzucona.
onkogen
sākt mācīties
zmutowany gen, który powoduje wystapienie nowotworu złośliwego.
oocyt
sākt mācīties
komórka, z której w wyniku mejozy powstaje komórka jajowa (jajo).
oogamia
sākt mācīties
zapłodnienie dużej nieruchomej gamety żeńskiej przez mała ruchliwa gametę męska.
oogeneza
sākt mācīties
proces wytwarzania gamet żeńskich (jaj).
oospora
sākt mācīties
grubościenna, odporna na uszkodzenia spora powstajaca z zygoty w rozmnażaniu płciowym lęgniowców.
opadanie
sākt mācīties
proces fizjologiczny (zwykle zachodzacy sezonowo) utraty liści lub innych części rośliny, takich jak owoce lub kwiaty.
operator
sākt mācīties
jeden z kontrolnych regionów operonu; odcinek DNA, z którym wiaże się represor, uniemożliwiajac transkrypcję zwiazanych z operatorem genów strukturalnych operonu.
operon
sākt mācīties
u prokariontów grupa genów strukturalnych (kodujacych białka) podlegajacych wspólnej regulacji i transkrybowanych jako pojedyńcza czasteczka mRNA; w skład o. wchodza również sasiadujace z tymi genami elementy regulatorowe.
operon indukowany
sākt mācīties
Operon nieczynny w normalnych warunkach wskutek zablokowania jego operatora przez represor; zwiazanie induktora z represorem powoduje odblokowanie operatora, umożliwiajacym transkrypcję operonu. Przykładem o.i. jest operon laktozowy (operon lac).

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.